Kariera

Poniżej zamieszczamy aktualne oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące ofert pracy w KaDeMed Sp. z o.o.

Oferty Pracy:
 • Rejestratorka Medyczna / Rejestrator medyczny

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na to stanowisko znajdziesz TUTAJ

 • Lekarze różnych specjalności

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na to stanowisko znajdziesz TUTAJ

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
NA POTRZEBY REKRUTACJI

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), KaDeMed Sp. z o.o. informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KaDeMed Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona Góra;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kademed.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w firmie KaDeMed Sp. z o.o.;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Państwa zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane będą przez okres: 6 miesięcy w przypadku braku zgody na wykorzystanie danych w dalszych naborach lub do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy zgoda na wykorzystanie danych w dalszych naborach została wyrażona;
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.